{month}
{day}

Labdarúgó fesztivál, Terematlétika, Megyei 3 tusa, Ki a legerősebbA betervezett szabadidős eseményeket mind megvalósítottuk. A tervezett időpontokban volt ahol módosítani kellett a pályák elfoglaltsága, vagy egyéb előre nem látható ok miatt. A lebonyolításban szakmailag felkészült kollégák, versenybírók, önkéntesek segítettek.

Labdarúgó fesztivál


2016-11-15- én Veszprémben került megrendezésre a szabadidős labdarúgó fesztivál a gyermeklabdarúgás népszerűsítése, a közoktatási intézmények csapatai számára találkozási, játék, versenyzési lehetőség biztosítása, a tehetséges gyermekek felfedezése és a labdarúgáson keresztül az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés érdekében. A rendezvényre 4 város csapata nevezett: Ajka, Veszprém, Várpalota, Pápa. Sorsolás után körmérkőzéseket játszottak egymás ellen a résztvevők. A diákok minden mérkőzésen nagyon lelkesen, sportszerűen játszottak. Szoros küzdelemben a győzelmet Pápa csapata nyerte meg Veszprém, Várpalota és Ajka előtt. A diákok mosolygós arán látszott, hogy legfontosabb a játék volt számukra és nem a helyezés. A torna lebonyolításában a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség játékvezetői pártatlanul bíráskodtak.
Terematlétika


2017. február 17-én Veszprémben találkoztak a megyei intézmények tanulói hogy az atlétika játékos formában történő gyakorlásával bizonyítsák felkészültségüket. A szabadidős rendezvény célja volt az atlétika sportág megszerettetése, a mozgás iránti vágy felkeltése a gyerekek körében, tehetség-kutatás, kapcsolatteremtés. A résztvevők nemenként különböző korcsoportokban próbálhatták ki önmagukat egyéni feladatokban és a váltóban. A programra 3 iskolából érkeztek diákok. Játékos formában mérték össze gyorsaságukat, ügyességüket, erejüket, kitartásukat. A futószám után forgószínpad szerűen haladtak a vegyes csapatok és teljesítette mindenki a különböző feladatokat. A rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott, mivel nem az eredmény, a helyezés volt a cél, hanem a teljesítés. Mindenkinek sikerült önmagát legyőznie. A verseny lebonyolításában a VEDAC atlétái segédkeztek, akiket a gyerek nagyon hamar megkedveltek. A program végén mindenki kapott valamit és élményekkel gazdagodva ment haza.Megyei 3 tusa


2017. március 13-án kissé szeles, de napos időben került megrendezésre Tapolcán a Városi Sporttelepen a megyei intézményekben tanuló tanulásban akadályozott I.-II. korcsoportos diákok számára a 3 tusa verseny, mely közös sportolást, találkozási, versenyzési lehetőséget biztosított számukra, valamint példát mutatott a szabadidő hasznos eltöltésére. A kora tavaszi időpont sem tántorította vissza az edzett apróságokat. A rendezvényen 4 iskola kisdiákjai mérték össze nemenként, egyénileg 3 versenyszámban a gyorsaságukat, ügyességüket, dobóerejüket. A futószám után2-2csapat távolt ugrott és kislabdát dobott, majd váltották egymást. A diákok mindenkinek szurkoltak, megtapsolták egymás teljesítményét, fesztivál hangulat volt. Együtt örültek egymás sikerének, helyezésének.
Korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként az I-III. helyezett érmet kapott. Az I. korcsoportosoknál kiemelkedő eredményt nyújtott Kolompár Péter, aki mind a 3 versenyszámot megnyerte. 
Ki a legerősebb


Módosított időpont után a gyerekek nagy várakozására 2017. április 21-én megrendezésre került a KI a legerősebb, legkitartóbb hagyományos szabadidős rendezvény. Izgalmas és mozgalmas nap várt a megjelent sportolókra. A színesen összeállított feladatokat egyénileg, vagy csapatban kellett végrehajtani a tanulóknak. A versenyre 3 iskolából 6 csapat nevezett. A diákok nagy izgalommal melegítettek be a feladatokhoz, melyeknek sikeres végrehajtásához az erőnléten, kitartáson kívül fontos volt az összpontosítás, koncentráció, figyelem, egymás iránti felelősségérzet, összetartozás, csapaton belüli egység. A csapatok egymással folyamatosan rivalizáltak, versengtek. A feladatokat fegyelmezetten, sportszerűen, egymást tisztelve, a szabályokat betartva hajtották végre, figyelve önmaguk és társaik testi épségére, ezáltal fejlődött társas kapcsolatuk, kommunikációjuk. A végén nagyon szoros küzdelem alakult ki, ahol a várpalotai erős fiúk teljesítettek a legjobban, így ők lettek a legerősebb, legkitartóbb csapat. A jó hangulatú rendezvényen mindenki sikerélményhez jutott.Veszprém, 2017-04-26.